Safety Trafikkskole Tromsø
 

Klasse BE og B96 (Tilhenger)

Følgende regler gjelder i Norge idag (Statens Vegvesen)
 1. Motorvogn (unntatt motorsykkel og moped) med en tillatt totalvekt på høyst 3500 kg og godkjent transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører.
 2. Vogntog bestående av motorvogn (se nr.1) og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg.
  Det vil si at du kan trekke en tilhenger under 750 kg på en bil som veier opp til 3500 kg. Totalt kan da dette vogntoget veie maksimalt 4250 kg.
 3. Vogntog bestående av motorvogn (se nr. 1) og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg forutsatt at samlet totalvekt ikke overstiger 3500 kg.
  Det vil si at hvis hengeren har en tillat totalvekt høyere enn 750 kg, så må samlet tillat totalvekt for vogntoget ikke overstiger 3500 kg.
Førerkort klasse BE

Hvis du gjennomfører en førerprøve etter endt opplæring, så får du førerkort kl. BE. Da kan du trekke en tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 3500 kg.

Førerprøven er praktisk og består av en sikkerhetskontroll, kontroll og sikring av last, rygging og en kjøretur i variert miljø.

Kode B96

Hvis du skal kjøre med bil og tilhenger som overstiger ovenstående vektgrenser så gjelder andre bestemmelser. Du må ta opplæring som består av de kjøretimene du har behov for, to stk. veiledningstimer, lastesikringskurs på to timer og sikkerhetskurs på vei på tre timer.

Når du har gjennomført opplæringen så melder trafikkskolen denne inn til statens vegvesen. Du får da en kode i førerkortet, kode 96. som gir deg retten til å kjøre med tilhenger over 750 kg forutsatt at samlet totalvekt for vogntoget ikke overstiger 4250 kg. Du behøver altså ikke gjennomføre førerprøve.

Klasse BE og B96

Safety Trafikkskole

TROMSØ

Personbil med tilhenger

Trinn 1 blir dekket ved at du har opplæring i klasse B.

 • Opplæringen i klasse BE omfatter minst 7 timer.
 • For å få førerett i klasse BE, må du ta oppkjøring

Grunnleggende opplæring

Grunnleggende opplæring

På dette trinnet skal du lære deg å bruke bil med tilhenger rent kjøreteknisk, til- og frakopling av tilhenger, rygging med tilhenger og å gjennomføre sikkerhetskontroll.

Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet på trinnet.

Obligatorisk trinnvurdering

Trinn 2 blir avsluttet med en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre sikkert og selvstendig med bil og tilhenger i variert trafikk.

Du lærer blant annet:

 • å kjøre tydelig, effektivt og økonomisk
 • å vurdere snuplasser, snumåter og bruk av medhjelper

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Obligatorisk trinnvurdering

Trinn 3 blir avsluttet med en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

Avsluttende opplæring

Avsluttende opplæring

I løpet av trinn 4 skal du bli så god at du kan kjøre bil med tilhenger på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

Du skal blant annet kunne:

 • velge kjøremåter med lav risiko
 • motvirke at det skjer ulykker
 • være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører også etter at du har fått førerkortet
Obligatorisk kurs i sikring og merking av last

Kurset er på 2 timer og skal hjelpe deg til å forstå hvor viktig det er å sikre og merke last, og lære måter å sikre lasten på.

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg

Kurset er på 3 timer. Her skal du blant annet få utvikle kjørekompetansen din og reflektere over erfaring med å kjøre bil og tilhenger.

Oppkjøring

Oppkjøring

Oppkjøring tar du på en trafikkstasjon, og du kan selv bestille time. Hvis du vil at trafikkskolen skal bestille time for deg, kan du gi skolen fullmakt til det ved å logge inn.

Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven. Prøven har flere deler og oppgaver, og du må både kjøre og løse oppgavene selvstendig. Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet.

Resultatet blir bestemt når prøven er over, og du får vite om du bestod eller ikke med en gang. Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet.

Kjøretøy til prøven
 • Bilen du kjører opp med, skal ha tillatt totalvekt ikke over 3500 kg og ha minst fire sitteplasser
 • Den må være godkjent av Statens vegvesen
 • Tilhengeren skal være minst like høy og bred som bilen, ha tillatt totalvekt på minst 1500 kg og være lastet med flere kolli som til sammen veier minst 300 kg
 • Summen av tillatt vekt for bilen og tillatt vekt for tilhengeren må være over 3500 kg
 • De fleste leier bil av en trafikkskole
Hva prøven omfatter

Du må utføre tilkopling av tilhenger og kontroll før kjøring når prøven begynner. Du får en sikkerhetskontrolloppgave før du kjører. Du kan bli spurt generelle spørsmål om henger og last. 

Du kjører om lag 40 minutter under varierte veg- og trafikkforhold. Ruten du kjører, er fastsatt på forhånd. Du må kople fra tilhengeren ved slutten av prøven.

Oppgaver mens du kjører

Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre. For det meste ber sensor deg om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot, men du blir også bedt om å snu, parkere og rygge.

Vurderingen sensor gjør

Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd.

 • Det blir lagt vekt på at har god kjøretøybehandling og greier å kjøre behagelig og økonomisk
 • Du må beherske snuing og rygging med tilhenger, og eventuell bruk av hjelp
 • Du må greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg, og de spesielle utfordringene kjøring med tilhenger gir
 • Kjøremåten skal være tydelig og sikker, og gi god trafikkavvikling
 • Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle